تاسیس دانشگاه احمدی نژاد به صورت رسمی در روزنامه منتشر گردید

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تاسیس دانشگاه بین المللی احمدی نژاد در تهران رسماً تایید شد. به گزارش لنگرنیوز، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تاسیس دانشگاه بین المللی احمدی نژاد در تهران رسما تایید شد.   تأیید تأسیس و استقرار دانشگاه بین‌المللی در تهران   (مصوب جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب […]

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تاسیس دانشگاه بین المللی احمدی نژاد در تهران رسماً تایید شد.

به گزارش لنگرنیوز، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تاسیس دانشگاه بین المللی احمدی نژاد در تهران رسما تایید شد.

 

تأیید تأسیس و استقرار دانشگاه بین‌المللی در تهران

 

(مصوب جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

ماده واحده «تأیید تأسیس و استقرار دانشگاه بین‌المللی در تهران » که در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

 

«ماده واحده ـ تأسیس دانشگاه بین‌المللی توسط هیأت مؤسس به ریاست آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد مورد موافقت قرار می‌گیرد».

 

تبصره ـ اساسنامه این دانشگاه به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد و استقرار مرکز و واحد آن در تهران بلامانع است».

 

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

 فارس