نظر مراجع و بزرگان در خصوص روز قدس

به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی، اخرین جمعه ماه رمضان هر سال به عنوان روز قدس نامگذاری شده است که مردم در این روز با شرکت در راهپیمایی حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین و انزجار خود از رژیم صهیونیستی را اعلام میکنند.

به گزارش لنگرنیوز، به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی، اخرین جمعه ماه رمضان هر سال به عنوان روز قدس نامگذاری شده است که مردم در این روز با شرکت در راهپیمایی حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین و انزجار خود از رژیم صهیونیستی را اعلام میکنند.

در زیر سخنان بزرگان و مراجع در خصوص اهمیت روز قدس انتشار داده شده است.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10