غرق شدن کودک ۱۰ ساله در لنگرود

سرهنگ نیک فرد فرمانده انتظامی لنگرود امروز از غرق شدن کودکی ۱۰ساله دریکی از کانال های آب این شهرستان خبر داد و گفت: این کودک پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

به گزارش لنگرنیوز، سرهنگ نیک فرد فرمانده انتظامی لنگرود امروز از غرق شدن کودکی ۱۰ساله دریکی از کانال های آب این شهرستان خبر داد و گفت: این کودک پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.
از ابتدای امسال تاکنون ۱۳نفر در گیلان غرق شدند.
۱۰ نفراز این افراد در دریا، یک نفر در رودخانه و ۲ نفر در کانال آبیاری غرق شدند.
سال گذشته ۵۸ نفر در گیلان غرق شدند که بیشتر آنها بعلت آشنا نبودن به فنون شنا در خارج از طرح های سالمسازی دریا به کام مرگ رفتند.
برای کاهش آمار غرق شدگان امسال ۵۰طرح سالمسازی دریا در گیلان راه اندازی شده است.