عکس/ نمازخواندن خانم‌ خبرنگار در کوران مذاکرات
عکس/ نمازخواندن خانم‌ خبرنگار در کوران مذاکرات

تصویری از نماز خواندن یکی از خبرنگاران کشورمان در محل استقرار رسانه‌ها در مقابل هتل کوبورگ، توجه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ به روزهای حساس خودش رسیده است. در این میان خبرنگاران رسانه های خارجی و ایرانی به شدت مشغول پوشش لحظه به لحظه مذاکرات هستند.

اما تصویری از نماز خواندن یکی از خبرنگاران کشورمان در محل استقرار رسانه‌ها در مقابل هتل کوبورگ محل مذاکرات، توجه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

13940418000340_PhotoL