توئیت عضو تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای: “خبر آمد خبری در راه است”

محمد دریایی کارشناس خلع سلاح وزارت خارجه که در تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران حاضر است در صفحه تویتتر خود شعر ‌”خبر آمد خبری در راه است سرخوش آن دل که از آن آگاه است” را به اشتراک گذاشته است.

محمد دریایی کارشناس خلع سلاح وزارت خارجه که در تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران حاضر است در صفحه تویتتر خود شعر ‌”خبر آمد خبری در راه است سرخوش آن دل که از آن آگاه است” را به اشتراک گذاشته است.

IMG15361898