مراسم سومین روز درگذشت پدر شهیدان آذر ارجمند به روایت تصویر

مراسم سومین روز درگذشت غلامحسن آذرارجمند پدر شهیدان آذر ارجمند در مسجد صاحب الزمان(عج) آنسرمحله برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوز، شامگاه گذشته، مراسم سومین روز درگذشت غلامحسن آذرارجمند پدر شهیدان آذر ارجمند در مسجد صاحب الزمان(عج) آنسرمحله برگزار شد.

حاج غلامحسن آذرارجمند ، پدر شهیدان آذر ارجمند شامگاه پنج شنبه گذشته بر اثر بیماری و کهولت سن به رحمت خدا پیوست.

حاجیه خانم خدیجه پاکدل، مادر شهیدان آذر ارجمند نیز ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ بر اثر کهولت سن به رحمت خدا پیوست.

حجت اسلام سید جواد چوبچیان سخنران و کریم احمدی مداح این مراسم بودند.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23)