نخستین مرحله رهاسازی ماهی سفید در رودخانه لنگرود آغاز شد
نخستین مرحله رهاسازی ماهی سفید در رودخانه لنگرود آغاز شد

ابوالقاسم حسن دوست در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز از آغاز نخستین مرحله رها سازی بچه ماهی سفید در رودخانه لنگرود رودخان خبر داد.

ابوالقاسم حسن دوست در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز از آغاز نخستین مرحله رها سازی بچه ماهی سفید در رودخانه لنگرود رودخان خبر داد.

رئیس شیلات شهرستان لنگرود اظهار کرد : این طرح در راستای اجرای برنامه های حفظ و بازسازی ذخایر دریای خزر توسط شیلات استان عملیات اجرایی رهاکرد بچه ماهی سفید بهاره تولید شده در مرکز تکثیرشهید یوسف پور سیاهکل در رودخانه های لنگرود رودخان آغاز گردید.

وی افزود : در این مرحله بیش از یک میلیون و دویست هزار قطعه در رودخانه لنگرود رودخان واقع در محل زیر پل چمخاله رهاسازی گردید.

حسن دوست اضافه کرد : با عنایت به نظر مساعد مدیرکل محترم شیلات استان و مصوبه کمیته برنامه ریزی و بازسازی ذخایر شیلات استان مقرر شد تعداد ۱۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید در این رودخانه رها سازی گردد که انشاء الله ادامه این کار در روزهای آتی رهاسازی خواهد شد.

رئیس شیلات لنگرود با بیان اینکه بر اساس ارزیابی و ظرفیت سنجی انجام شده  مسیر رودخانه چمخاله برای پذیرش بچه ماهیان سفید تولید شده وجود داشت این مکان جهت رها سازی انتخاب شد، گفت : با عنایت به اینکه ضریب بازگشت شیلاتی بین ۸ الی ۱۰ درصد تخمین زده می شود امید واریم با این حجم از رهاکرد تاثیرات چشمگیری را در حفظ و بازسازی ذخایر و جبران صید از دریا را به همراه داشته باشیم.

وی اضافه کرد : در حال حاضر شهرستان لنگرود دارای سه پره صیادی فعال میباشد که در حوزه اطراف دهنه رودخانه شلمان رود به فعالیت صیادی می پردازند.

 1 (1) 1 (02) 1 (2) 1 (3)