مزایده خودروهای یک میلیارد تومانی +عکس
مزایده خودروهای یک میلیارد تومانی +عکس

مزایده ٢٠ دستگاه خودرو هامر مدل ٢٠٠٩ دو روز پیش در تهران برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوز، گفته می شود این خودروها متعلق به ستاد بحران کشور  بوده است. قیمت پایه برای هرکدام از خودروها که دارای پلاک نیز است ١٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال معادل یک میلیاردتومان اعلام شد.