زیاده خواهی های خارج از مسائل هسته ای باعث طولانی شدن زمان مذاکرات شد

لاهوتی اضافه کرد : یکی از دلایلی که زمان مذاکرات تاکنون طول کشید زیاده های خواهی های امریکا و خارج از مسائل هسته ای بودند و در واقع در فکر سو استفاده بودند که جمهوری اسلامی نیز هوشیارانه زیر بار زور نرفت و باید منتظر توافق نامه نهایی بود.

مهرداد لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز در خصوص مذاکرات هسته ای گفت : این مذاکرات توافق نامه اولیه است و متن این مذاکرات بعد از منتقل شدن به پایتخت کشورهای مربوطه مورد بررسی قرار می گیرند و بعد از آن توافق نهایی صورت میگیرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود : به نظر من تا این مرحله مذاکره کنندگان تلاش کردند تا حقوق هسته ای ملت ایران را حفظ کنند.

وی با تاکید بر اینکه این مذاکرات فقط حول محور هسته ای است اظهار کرد : در مرحله قبل نیز توافقات انجام شده بود و برخی مسائل نظیر فردو، آب سنگین اراک و تعداد سانتریفیوژ باقی مانده بود که در این مرحله نیز به توافقاتی دست یافتند.

لاهوتی اضافه کرد : یکی از دلایلی که زمان مذاکرات تاکنون طول کشید زیاده های خواهی های امریکا و خارج از مسائل هسته ای بودند و در واقع در فکر سو استفاده بودند که جمهوری اسلامی نیز هوشیارانه زیر بار زور نرفت و باید منتظر توافق نامه نهایی بود.