سخنان ضد و نقیض دو رئیس جمهور درباره ی یک جمع بندی
سخنان ضد و نقیض دو رئیس جمهور درباره ی یک جمع بندی

پس از اعلام جمع بندی نهایی مذاکرات توسط مذاکره کنندگان، رئیس جمهور ایران و آمریکا پیامی منتشر کردند …

به گزارش «لنگرنیوز»  به نقل از واران نیوز ،پس از اعلام جمع بندی نهایی مذاکرات توسط  مذاکره کنندگان، رئیس جمهور ایران و آمریکا پیامی منتشر کردند که با برسی آن میتوان به تضاد میان برداشت های آنها از یک جمع بندی پی برد

تا ترجمه کامل توافق نامه نمیتوان گفت برداشت کدام رئیس جمهور درست و کدام غلط است.

varannews