صبح روز گذشته، توافق اولیه بین ایران و ۵+۱ حاصل شد، فتوکاتور های زیر مربوط به جلسات اخیر مذاکرات و حاشیه آن می باشد که به صورت طنز منتشر شده است.

برای نمایش بزرگتر، روی تصاویر کلیک کنید.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10