از اخلال یک اسرائیلی در مذاکرات تا گریه های شوق وندی شرمن بعد از توافق
از اخلال یک اسرائیلی در مذاکرات تا گریه های شوق وندی شرمن بعد از توافق

صبح روز گذشته، توافق اولیه بین ایران و ۵+۱ حاصل شد، فتوکاتور های زیر مربوط به جلسات اخیر مذاکرات و حاشیه آن می باشد که به صورت طنز منتشر شده است.

برای نمایش بزرگتر، روی تصاویر کلیک کنید.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10