مسئولان باید نسبت به جایگاه خود پاسخگوی مردم باشند/مسئولین ما نسبت به انتقاد ذهنیت بدی دارند
مسئولان باید نسبت به جایگاه خود پاسخگوی مردم باشند/مسئولین ما نسبت به انتقاد ذهنیت بدی دارند

گلباغی با بیان اینکه مسئولان باید نسبت به جایگاه خود پاسخگوی مردم باشند اذعان کرد : یکی از ویژگی های مدیریت شهری تبادل تجربه و انتقادپذیری است و اگر انتقاد سازنده نباشد،جهش و پیشرفت امکان پذیر نیست، اما مسئولین ما نسبت به انتقاد ذهنیت بدی دارند؛در حالیکه می توانند به کمک انتقادهای سازنده اشکالات کار خود را ببینند و کاستی ها را جبران کنند.

به گزارش لنگرنیوز، شهرداری لنگرود در راستای شعار «شهروند محوری» و پاسخگویی به پرسش ها و مشکلات مردمی اقدام به راه اندازی مجدد سامانه ۱۳۷ و سامانه پست الکترونیکی شهروندان کرد.

افشین گلباغی با اعلام این خبر گفت : شهرداری یک نهاد اجتماعی است و لازمه یک نهاد اجتماعی حضور پر رنگ و تاثیرگذار شهروندان است.لذا یکی از شعارهای شهرداری لنگرود بر مبنای «شهروندمحوری» بوده و قصد دارد مشارکت پر رنگ شهروندان را در تمامی مسائل در دستور کار خود قرار دهد.

شهردار لنگرود با اشاره به اینکه شهرداری یک نهاد مردمی است و باید در راه تامین حق و حقوق مردم گام بردارد گفت:متاسفانه سیاست های مدیریت شهری در کشور ما به سمتی سوق پیدا کرده که کارکردی دولتی دارد در حالی که یک نهاد عمومی و مردم محور است و باید با مشارکت همگانی مدیریت شود.

وی اضافه کرد : در کشورهای پیشرفته شاهد آن هستیم که شهروندان در سرنوشت شهر خود دخیل هستند و همانگونه که شهرداری ها در قبال شهروندان وظایفی دارند،شهروندان هم در برابر شهر خود مسئولند و به جز آن حتی در بسیاری از موارد دست به مشارکت و فعالیت های داوطلبانه با شهرداری می زنند.

شهردار لنگرود افزود : اما متاسفانه سیاست های مدیریت شهری در گذشته به سمتی سوق پیدا کرد که شهرداری را از مردم و رسالت اصلی آن دور کرده است، حال برنامه های شهرداری لنگرود به شکلی است که این نیاز را بیش از پیش احساس می کند و قصد دارد شهرداری را با صاحبان اصلی اش آشتی دهد.

گلباغی با بیان اینکه مسئولان باید نسبت به جایگاه خود پاسخگوی مردم باشند اذعان کرد : یکی از ویژگی های مدیریت شهری تبادل تجربه و انتقادپذیری است و اگر انتقاد سازنده نباشد،جهش و پیشرفت امکان پذیر نیست، اما مسئولین ما نسبت به انتقاد ذهنیت بدی دارند؛در حالیکه می توانند به کمک انتقادهای سازنده اشکالات کار خود را ببینند و کاستی ها را جبران کنند.

وی با بیان اینکه به عقیده بنده مدیر شهری باید در قبال شهروندان پاسخگو بوده و شفاف عمل کند اضافه کرد : متاسفانه در سال های گذشته کمتر شاهد شفافیت در مدیریت شهری بودیم و بدین جهت اعتماد مردم را نسبت به خود سلب کرده ایم، اما شهرداری قصد دارد با شفافیت و پاسخگویی به شهروندان این اعتماد را جلب کرده تا هر یک از افراد برای تغییر سرنوشت خود و شهرشان ترغیب شوند.

شهردار لنگرود با اشاره به ضرورت ارتباط رو در رو با مردم تصریح کرد: شهرداری لنگرود هر هفته در روزهای سه شنبه جلسات مردمی و دیدار حضوری با شهروندان دارد، اما هم اکنون با راه اندازی دوباره سامانه ۱۳۷ و پست الکترونیک Shahrvandan94@gmail.com، شهروندان می توانند با شهردار در ارتباط بوده و سوالات و انتقادات خود را به طور مستقیم با شهردار مطرح کنند . مدیریت شهری قصد دارد از طریق سامانه اطلاع رسانی شفاف، پاسخگو و انتقادپذیر عمل کند.