بررسی نحوه مشارکت بخش‌خصوصی در کمیته مشترک کمیسیون عمران و وزارت ورزش

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته مشترک این کمیسیون و نمایندگان وزارت ورزش و جوانان برای رسیدگی به وضعیت پروژه‌های عمرانی ورزشی خبر داد.

به گزارش لنگرنیوز، مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت با توجه به ارائه گزارش وزیر ورزش و جوانان در کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: محمود گودرزی با حضور در کمیسیون به ارائه گزارش در خصوص پروژه های عمرانی پرداخت که مواردی نظیر روند ساخت و تکمیل پروژه های ورزشی در کشور، لزوم مشارکت بخش خصوصی و همچنین میزان و نحوه توزیع اعتبارات عمرانی به اعضای کمسیون را در بر می گرفت.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر با توجه به پیشنهادات ارائه شده مقرر شد بخش خصوصی بتواند با حضوری جدی در این حوزه، بخش بزرگی از مشکلات پروژه‌های نیمه تمام ورزشی را برطرف کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی ورود بخش خصوصی به این حوزه گفت: با توجه به نظرات مطرح شده و جمع‌بندی کلی قرار شد تا کمیته مشترک کمیسیون عمران مجلس و نمایندگان وزارت ورزش و جوانان تشکیل شود و مواردی مثل تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی ورزشی، اجرای برنامه ششم و همچنین نحوه حضور بخش خصوصی در پروژه‌های مذکور در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش سرانه فضاهای ورزشی در کشور گفت: بدیهی است وزارت ورزش و جوانان با کمبود اعتبارات تخصیصی با توجه به کمبود منابع مواجه است،  که باید پروژه‌های این حوزه  به بخش خصوصی واگذار شود، تا هم فضاهای ورزشی گسترش پیدا کند و هم بخش خصوصی در کشور فعال‌تر شود.
لاهوتی درخاتمه با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید حضور فعالتری در این حوزه داشته باشد، ادامه داد: به این منظور با بررسی‌هایی که در کمیسیون عمران مجلس صورت گرفت، امیدواریم خلا‌های قانون گذاری مشخص و رفع شود.
بنا بر این گزارش تکمیل پرو‍ژه‌های نیمه تمام ورزشی کشور چیزی در حدود ۵ تا ۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این در حالیست که بودجه سنواتی عمرانی در این بخش درحدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده که با توجه به نیاز پروژه‌ها، رقم مذکور بسیار ناچیز و محدود است.