۳۰ درصد اعتبارات چاف و چمخاله محقق شده است
۳۰ درصد اعتبارات چاف و چمخاله محقق شده است

رضا همام ذاکری در گفتگو با خبرنگار لنگرنیوز با بیان اینکه اعتبار مصوب شهرداری چاف و چمخاله ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، گفت : تاکنون ۳۰ درصد این اعتبار محقق شده است که ۴۰ درصد اعتبار جاری و ۶۰ درصد آن عمرانی است.

رضا همام ذاکری در گفتگو با خبرنگار لنگرنیوز با بیان اینکه اعتبار مصوب شهرداری چاف و چمخاله ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، گفت : تاکنون ۳۰ درصد این اعتبار محقق شده است که ۴۰ درصد اعتبار جاری و ۶۰ درصد آن عمرانی است.

شهردار چاف و چمخاله افزود : مهمترین پروژه های انجام شده در ۴ ماه نخست سال جاری، زیر سازی بلوار کاسپین(جاده چمخاله به چاف) به طول ۵ کیلومتر و اجرای طرح سالمسازی دریا در چمخاله میباشد که در مجموع ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی اظهار کرد : پالت کاری پیاده رو در بازار چاف و بازار چمخاله به مساحت ۱۳ هزار متر مربع از دیگر اقدامات شهرداری چاف و چمخاله می باشد.

شهردار چاف و چمخاله  اضافه کرد : به زودی نهضت آسفالت در معابر اصلی در چاف و چمخاله و تعریض بلوار کاسپین(جاده چمخاله به چاف )با مساحت ۱۰هزار مترمربع آغاز می شود که اعتبار پیش بینی شده برای انجام و اتمام این پروژه ۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

مهندس رضا همام ذاکری ۱۸ تیر ماه جاری با حکم استاندار گیلان رسما به عنوان شهردار چاف و چمخاله انتخاب شد و پیش از این نیز به عنوان سرپرست مشغول به کار بود.