عملکرد مدیران دولتی نباید از طرفداری یا مخالفت با جناح خاصی در انتخابات حکایت کند

استاندار گیلان گفت: گفت : همه ی احزاب و گروه های قانونی حق فعالیت در انتخابات را دارند و نحوه ی عملکرد ما نباید تلقی طرفداری یا مخالفت با جناح خاصی باشد.

به گزارش لنگرنیوز، محمد علی نجفی در نشست ستاد انتخابات که با حضور مسولان کمیته های این ستاد و فرمانداران برگزارشد گفت : ملاک عمل ما در انتخابات فرمایشات امام و رهبری، قانون و چارچوب های تعیین شده توسط دولت است.

استاندار گیلان با اشاره به فرمایشات امام راحل مبنی بر اینکه میزان رأی ملت است و همچنین رهبر معظم انقلاب در خصوص حق الناس بودن رأی مردم گفت : توجه به فرمایشات امام راحل (ره) ،ارشادات رهبر معظم انقلاب، قانون و چارچوب‌های تعیین شده توسط دولت باید الگوی عمل و رفتار ما در انتخابات باشد.

نجفی با بیان اینکه پیروزی دولت برگزاری انتخابات آزاد، سالم و پرشور است گفت : طبیعتا همه ی مسولان و مدیران دارای اندیشه ی سیاسی خاص هستند اما در زمان برگزاری انتخابات باید گرایشات خود را فراموش کنند و به عنوان امانتداران مردم در خدمت انتخابات سالم باشند.

وی با بیان اینکه امانتداران مردم در انتخابات نباید مرعوب جناح و احزاب شوند گفت : همه ی احزاب و گروه های قانونی حق فعالیت در انتخابات را دارند و نحوه ی عملکرد ما نباید تلقی طرفداری یا مخالفت با جناح خاصی باشد.

استاندار همچنین با اشاره به اینکه توجه ی فرمانداران به برگزاری انتخابات نباید مانع از اجرای برنامه های توسعه و عمرانی شود گفت : با سیاسی شدن فضای جامعه از توجه به اجرای برنامه های اشتغالزا و امید آفرین که مردم به آن نیاز دارند غافل نشوید و مراقبت شود فضای کار و تلاش تحت الشعاع انتخابات قرار نگیرد.