نظر ائمه جمعه کشور، مسئولان ایرانی و بین المللی در خصوص توافق و مذاکرات هسته ای
نظر ائمه جمعه کشور، مسئولان ایرانی و بین المللی در خصوص توافق و مذاکرات هسته ای

روز گذشته جمعه از ائمه جمعه کشور، مسئولان ایرانی و بین المللی اخبار های متفاوتی در رسانه ها منتشر شده است که برخی از توافق اعلام رضایت کردند و برخی نیز ایران را بسان گذشته با گزینه های نظامی تهدید کردند.

به گزارش لنگرنیوز، روز گذشته(جمعه) از ائمه جمعه کشور، مسئولان ایرانی و بین المللی اخبار های متفاوتی در رسانه ها منتشر شده است که برخی از توافق اعلام رضایت کردند و برخی نیز ایران را بسان گذشته با گزینه های نظامی تهدید کردند که مسئولان ایرانی نیز در این خصوص واکنش نشان دادند.

در این خبر اکثر موارد انتشار یافته از مسئولان کشورها، در خصوص توافق و مذاکرات هسته ای که مربوط به روز گذشته است منتشر شده است.

برای نمایش بزرگتر، روی تصاویر کلیک کنید.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24