واردات بی رویه برنج و عدم تسویه کامل بدهی چایکاران مولد ضعف اقتصادی است
واردات بی رویه برنج و عدم تسویه کامل بدهی چایکاران مولد ضعف اقتصادی است

حجت الاسلام سلیمانی با تاکید بر حمایت نمایندگان ملت و خدمتگزاران دولت، تاکید کرد : واردات بی رویه برنج و عدم تسویه کامل بدهی چایکاران مولد ضعف اقتصادی است.

به گزارش لنگرنیوز، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی روز گذشته در خطبه های نماز جمعه شهر کومله گفت : نماینگان ملت، متن برجام را با رویکرد کارکردها ومدل الگوسازی ومقاومت انقلاب اسلامی بررسی کنند تا دشمن به اهداف شوم خود نرسد.

امام جمعه کومله با بیان اینکه نباید اینقدر تحریم ها را بزرگ کرد، افزود : منظومه اقتصادی کشور، با ضعف هایی که در نظام های بانکی ، مالیاتی ، خودرو وسرمایه بران به ظاهر سرمایه گذار دارد نیازی به تحریم ندارد پس باید به این فکر باشیم چگونه ضعف هارا برطرف کنیم.

وی ا اشاره به فرا رسیدن ۵ مرداد به مناسبت اقامه اولین نماز جمعه در جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد : نماز جمعه، خیمه گاه انقلاب است و امام جمعه با ارتقاء آگاهی و بینش مردم، دفاع از انقلاب اسلامی و نقد منصفانه نقش بسیار مهمی در بصیرت و توان مقابله ملت با توطءه های داخلی و خارجی دارد.

حجت الاسلام سلیمانی با تاکید بر حمایت نمایندگان ملت و خدمتگزاران دولت، تاکید کرد : واردات بی رویه برنج و عدم تسویه کامل بدهی چایکاران مولد ضعف اقتصادی است.

1

2 3 4 5 6 7 8