همایش بصیرتی بررسی نقش ایران در مقابله با گروه های تکفیری برگزار می شود

همایش بصیرتی بررسی نقش ایران در مقابله با گروه های تکفیری و تروریستی امروز برگزار می شود.

به گزارش لنگرنیوز، همایش بصیرتی بررسی نقش ایران در مقابله با گروه های تکفیری و تروریستی امروز برگزار می شود.

این همایش با سخنانی سردار عروج مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در گلزار شهدا لنگرود و راس ساعت ۲۱:۳۰ آغاز می شود.

این همایش به همت هیئت عاشقان ولایت لنگرود برگزار می شود.

5