عملیات نجات شناگر در حال غرق+عکس
عملیات نجات شناگر در حال غرق+عکس

عملیات نجات شناگر در حال غرق شدن در سحرخیزمحله توسط شناگران ماهر نجات غریق انجام گرفت.

به گزارش«لنگرنیوز»، در حاشیه افتتاح طرح سالم سازی دریای سحرخیزمحله مانور نجات فرد غریق توسط شناگران ماهر و چیره به فن شنا هیئت شنای شهرستان لاهیجان انجام گرفت.

هیئت غریق نجات شهرستان لاهیجان توسط علیرضا شیعیان تاسیس شد؛وی در طول پنج سال فعالیت خود توانست بیش از پنجاه ناجی و سی مربی شنا تربیت کند.

عملیات-نجات غریق (۲)عملیات-نجات غریق (۳)عملیات-نجات غریق (۴)عملیات-نجات غریق (۵)عملیات-نجات غریق (۶)عملیات-نجات غریق (۷)عملیات-نجات غریق (۸)عملیات-نجات غریق (۹)عملیات-نجات غریق (۱۰)عملیات-نجات غریق (۱۱)عملیات-نجات غریق (۱۲)عملیات-نجات غریق (۱۳)عملیات-نجات غریق (۱۴)عملیات-نجات غریق (۱۵)عملیات-نجات غریق (۱۶)عملیات-نجات غریق (۱۷)عملیات-نجات غریق (۱۸)عملیات-نجات غریق (۱)