ماجرای هشدار شدیدالحن آیت الله زرندی به هاشمی رفسنجانی
ماجرای هشدار شدیدالحن آیت الله زرندی به هاشمی رفسنجانی

هاشمی که همانند اینروزها از عاملین اصلی قطعنامه ۵۹۸ بود ظاهرا باور نمی کرد که جنگ با قطعنامه پایان نپذیرفته و باید با رشادت صیادها در مرصاد به پایان برسد.

به گزارش لنگرنیوز به نقل از مرصاد پنجم مرداد ماه سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد است که طی آن چشم نفاق در کمینگاه الهی کور و چهار زبر کرمانشاه مرصاد شد.

این روز را تقریبا همه مردم کرمانشاه و مخصوصا اهالی اسلام آباد به یاد دارند و البته مقاومت های بسیاری از رزمندگان اسلام را در ذهن و یاد خود ثبت و ضبط کرده اند.

همچنین مردم کرمانشاه بسیاری از سخنان وادادگان در مقابل نفاق را نیز به یاد دارند، وادادگانی که با نادیده گرفتن دستورات امام (ره) در راستای ایستادگی و هدم نفاقاعلام می کردند که ” حتی اگر تا کرمانشاه هم نباشد کشور آسیب نخواهد دید”

البته بودند برخی از افرادی که امروز در مصادر مدیریتی هستند و در روز عملیات مرصاد پست را رها کرده و گریختند. مردم کرمانشاه چنین صحنه ها و گفته های را در ذهن و خاطرات خود تثبیت کرده اند تا بتوانند با بصیرتی عمیق حافظ دستاوردهای نظام اسلامی در سایه رهبری های امام (ره) و رهبر معظم انقلاب باشند.

بسیاری از شاهدان عینی از عملیات مرصاد یکی از خاطرات آن رروها را جدل تلفنی آیت الله زرندی، امام جمعه وقت کرمانشاه با هاشمی رفسنجانی عنوان می کنند.

نقل است که آیت الله زرندی پس از مشاهده کردن برخی کاهلی ها در رساندن خدمات و نیروهای کمکی برای متوقف کردن منافقین با آیت الله هاشمی رفسنجانی تماس تلفنی می گیرد.

وی با لحنی تند و هشدارهای شدید به هاشمی اعلام می کند که باید فرمانده جنگ سرعت بیشتری داشته باشد و برای پیشروی منافقین چاره اندیشی داشته باشد.

هاشمی که همانند اینروزها از عاملین اصلی قطعنامه ۵۹۸ بود ظاهرا باور نمی کرد که جنگ با قطعنامه پایان نپذیرفته و باید با رشادت صیادها در مرصاد به پایان برسد.