بازداشت مدیرکل سابق استان!

شنیده ها حکایت از بازداشت یکی از مدیران کل سابق استان به عللی غیر از مسایل مالی و اداری دارد.

به گزارش لنگرنیوز و به نقل از گیل خبر، بر اساس شنیده ها صبح امروز یکی از مدیران کل که چندی پیش خبر برکناری وی در خروجی رسانه های خبری استان قرار گرفت و قرار بود در جلسه تودیع و معارفه قریب الوقوع خود شرکت کند، بازداشت شد.

گفتنی است شنیده ها حکایت از بازداشت وی به عللی غیر از مسایل مالی و اداری دارد. گویا فرد دیگری نیز به که همراه وی بازداشت شده است، از همکاران او بوده است.