غیبت سوال برانگیز برجی در مراسم تودیع خود!
غیبت سوال برانگیز برجی در مراسم تودیع خود!

مدیر کل سابق محیط زیست گیلان در مراسم تودیع خود و معارفه مدیر کل جدید این سازمان شرکت نکرد تا حدس و گمان هایی در خصوص عدم شرکت وی شدت گیرد!

به گزارش لنگرنیوز، محمدرضا برجی، مدیر کل سابق محیط زیست گیلان امروز و در حرکتی عجیب در مراسم تودیع خود و معارفه مدیرکل جدید سازمان حفاظت از محیط زیست استان گیلان شرکت نکرد.

حدس و گمان های زیادی در خصوص غیبت معنادار برجی در مراسم معارفه مطرح شده است. هر چند برخی عدم حضور وی را ناشی از ناراحتی از برکناری اش می دانند اما شنیده ها حکایت از چیز دیگری دارد.

گفتنی است مراسم تودیع برجی و معارفه محمدپور هم اکنون در اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در حال برگزاری است.