اوقات فراغت و اهمیت کتابخوانی

نقش اوقات فراغت در تقویت مهارت‌های حسی، حرکتی و فعالیت‌های ورزشی بسیار مؤثر است و از نگاه دیگر، ورزش اولویت مورد علاقه نوجوانان و جوانان برای لحظات اوقات فراغت قرار دارد.

هر چند قریب به اتفاق پژوهشگران بر این باورند که غنی سازی اوقات فراغت، فقط به فصل تابستان اختصاص ندارد، اما در ایران چون نوجوانان و جوانان بیشترین روزهای تعطیلی سال را در تابستان دارند، دغدغه‌هایشان هم بیشتر می‌شود.

بنابر این اوقات فراغت به معنی گذراندن وقت نیست که خیلی آسان از کنارش بگذریم، زیرا این فرایند از لحاظ جامعه‌پذیری دارای نمودهای فرهنگی و تربیتی است و می‌توان زمینه‌های سالم‌سازی محیط اجتماعی را به دور از شعارهای معمول فراهم ساخت. اوقات فراغت می‌تواند پاسخگوی نیازهای فردی باشد، از جنبه مادی برخوردار نباشد و نشاط و شادمانی را پیشکش کند.

نقش اوقات فراغت در تقویت مهارت‌های حسی، حرکتی و فعالیت‌های ورزشی بسیار مؤثر است و از نگاه دیگر، ورزش اولویت مورد علاقه نوجوانان و جوانان برای لحظات اوقات فراغت قرار دارد.

پس همه دست‌اندرکاران و به ویژه آموزش و پرورش، سازمان ورزش و جوانان، دانشگاه‌ها و صدا و سیما باید با برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر نیازهای نوجوانان و جوانان اوقات فراغت را دریابند، نه به عنوان اتلاف وقت، بلکه با توجه به اصل «جامعه‌پذیری» که قرار است این گروه شخصیت اخلاقی و اجتماعی خود را به رفتارهای پایدار و مثبت برسانند یعنی با طرح‌هایی مانند توسعه مراکز ورزشی، برگزاری مسابقات و اردوهای ورزشی توأمان با رقابت سازنده‌‌ برای جذب گروه‌های نوجوان و جوان به ورزش، اختصاص اعتبار، تأمین منابع و امکانات لازم؛ بنابراین سزاوار نیست که به بهانه کمبود امکانات، اوقات فراغت را نادیده انگاریم.

آموزش و پرورش باید اوقات فراغت را به منزله پل ارتباطی مدرسه و جامعه بداند. وقتی قرار است توانمندی‌های فراگیران ارتقاء یابد و از لحاظ تعلیم و تربیت به پویایی برسند، جایز نیست در این زمینه کوتاهی کنیم و یا به شکل اداری و پرکردن آمار و ارقام گذران اوقات فراغت را به امان خدا رها سازیم. نوجوانان منتظرند تا برنامه‌های مفید، مؤثر همراه با آموزش پایدار داشته باشند، با پیشنهادهایی مانند :

استفاده از مربیان آگاه، دلسوز و متخصص، گسترش برنامه‌های مذهبی، ورزشی، هنری، آموزشی و اردویی تأمین ابزار و امکانات ضروری و بهره‌گیری از مدیران دارای برنامه و ایده‌های نو که در این بیان فرهنگ کتاب و کتابخوانی هم نباید فراموش شود.

همه‌ دست‌اندرکاران اوقات فراغت این نکته را به یاد داشته باشند که داشتن جامعه سالم، فقط به سلامت جسم نیست، بلکه ذهن، اندیشه و فکر هم باید تقویت شود در این رابطه کتاب و کتابخوانی نقش پراهمیتی در گذران اوقات فراغت دارد.

فرامرز محمدی‌پور ـ عضو خانه مطبوعات گیلان