برداشت‌های غیرقانونی از جنگل‌ها با استفاده از رانت و نفوذ در دستگاه‌های دولتی

عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با انتقاد از برداشت‌های غیرقانونی از جنگل‌ها، گفت: واقعیت آن است که عده‌ای با استفاده از رانت و نفوذ در دستگاه‌های دولتی اقدام به برداشت‌های غیرقانونی از جنگل‌ها می‌کنند این درحالی است که هیچ نهادی از فعالیت غیرقانونی آنها جلوگیری نمی‌کند.

به گزارش لنگرنیوز، مهرداد بائوج لاهوتی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت حفظ و نگهداری جنگل‌ها، افزود: امروزه برداشت‌های غیرقانونی زیادی از جنگل‌ها صورت می‌گیرد درحالی که ضروری است این وضعیت مدیریت شده و برخورد قاطعی با متخلفان انجام شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در همه جای دنیا از جنگل به عنوان یک موقعیت اقتصادی استفاده می‌کنند اما در کشور ما با بی‌توجهی نسبت به این مهم،‌ شاهد از بین رفتن جنگل‌ها هستیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه امروزه برداشت‌ها و تهاجم غیرقانونی از جنگل صورت می‌گیرد، تصریح کرد:‌ در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد زیرا در قانون اشاره شده که اگر فردی مجبور به قطع یک درخت باشد مکلف است ۱۰ درخت در جای دیگر بکارد؛ همچنین با توجه به اینکه درخت موجودی زنده است لذا از بین بردن آن جرم حبس یا پرداخت جرایم مالی دارد.

وی یادآور شد: به نظر می‌رسد برای جلوگیری از برداشت جنگل‌ها باید قانون به درستی اجرا شده و نظارت دقیقی نیز برآن صورت گیرد چراکه در این زمینه نقص قانون وجود ندارد.

لاهوتی تاکید کرد: عده‌ای با استفاده از رانت و نفوذ در دستگاه‌های دولتی اقدام به برداشت‌های غیرقانونی از جنگل‌ها می‌کنند این درحالی است که هیچ نهادی از فعالیت غیرقانونی آنها جلوگیری نمی‌کند چراکه نظارتی در این خصوص وجود ندارد.

عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، گفت: سیل اخیر در استان مازندران به جهت از بین بردن جنگل‌ها و برداشت‌های غیرقانونی از آن رخ داد چراکه در زمان بارش باران این جنگل‌ها هستند که می توانند تا حد زیادی از وقوع سیل جلوگیری کنند در حالی که در کشورمان بخش زیادی از جنگل‌ها از بین رفته است.