رفع تصرف ۲۱ هزار متر مربع از اراضی ملی در لنگرود

۲۱ هزار متر مربع از اراضی ملی امروز در لنگرود از متصرفان پس گرفته شد.

به گزارش لنگرنیوز ،  رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لنگرود امروز گفت : ۲۱هزارمتر مربع از زمین های ملی لنگرود با حکم قضایی از ۷ متصرف پس گرفته شد.
علی نقی صدیقی افزود : این افراد در زمین های ملی ۵ ویلا، ۱۲ آلاچیق و ۲ کومه شکارساخته بودند.
لنگرود۳۷ هزار هکتار اراضی ملی دارد.
وی اظهار داشت :براساس دستورالعمل دولت تغییرکاربری و تصرف زمین های کشاورزی و ملی بدون مجوز جرم است و با متخلفان به شدت برخورد می شود.

صدیقی در ادامه افزود: برای جلوگیری ازپدیده ناهنجار زمین خواری، گشت های نظارتی ویژه فعال است.
این پدیده در استان های شمالی بیشتر از دیگر مناطق ایران رخ می دهد.