آغاز برداشت مکانیزه برنج درلنگرود

کشاورز لنگرودی برای برداشت مکانیزه برنج امروز راهی شالیزار شد.

به گزارش لنگرنیوز، مدیر جهاد کشاورزی لنگرود گفت : حسن کدیور شالیکار۵۲ساله اهل روستای پایین سالکویه نخستین شالیکار لنگرودی است که برداشت ماشینی برنج را امسال در۴ هزار متر مربع از شالیزارش آغاز کرد.
فرامرز هادی زاده افزود : این شالیکار دهم اردیبهشت درشالیزارش به روش سنتی نشاء کرد.
وی گفت: شالیکار لنگرودی درشالیزارش رقم بومی هاشمی کشت کرد.
مدیر جهاد کشاورزی لنگرود افزود : پیش بینی می شود در صورت مساعد بودن شرایط جوی ۷هزارو۵۰۰ هکتار از شالیزارهای لنگرود امسال مکانیزه برداشت شود.
برداشت سنتی برنج در لنگرود۶ مرداد آغاز شد.
لنگرود ۹ هزار و۱۰۰ هکتار شالیزار دارد.
شالیکاران لنگرودی سالانه ۳۱ هزار و ۵۰۰ تن شلتوک در لنگرود تولید می کنند که از این میزان ۱۸ هزار و ۹۰۰ تن برنج سفید به دست می آید.
برداشت برنج درلنگرود تا اوایل شهریور ادامه دارد.