آب شرب پرشکوه چند سال است هدر می رود + فیلم و عکس

به گفته افراد محلی روستای پرشکوه بخش کومله، لوله های آب چند نقطه از این روستا دارای ترکیدگی میباشد که افراد محلی عمر این ترکیدگی را بیش از ۲ سال اعلام میکنند و در برخی مناطق دیگر عمر ترکیدگی نیز بیشتر می باشد.

به گزارش لنگرنیوز، آب شرب یکی از نیازهای حیاتی همه جوامع است که با توجه به شکل گیری قانون در کشور، اداره ای به نام آب و فاضلاب متولی اصلی انشعابات برای منازل و خیابان ها، دریافت هزینه مصرفی آب توسط مشترکان، ترمیم یا تعویض ترکیدگی لوله ها و … می باشد.

به گفته افراد محلی روستای پرشکوه بخش کومله، لوله های آب چند نقطه از این روستا دارای ترکیدگی میباشد که افراد محلی عمر این ترکیدگی را بیش از ۲ سال اعلام میکنند و در برخی مناطق دیگر عمر ترکیدگی نیز بیشتر نیز میباشد.

ولی تاکنون در این خصوص اقدامی انجام نشده و با توجه به کم آبی در کشور و به خصوص بی آبی که در مرکز شهر و کوی لاله و موبندان مواجه هستیم، آب پرشکوه بر اثر ترکیدگی به باغات و در خیابان هدر می رود.

سوال اینجاست؛

رئیس اداره آب و فاضلاب : آیا در دو سال گذشته هیچ کدام از اهالی محل خبر ترکیدگی را به شما یا کارکنان شما اعلام نکردند؟

اگر بله چرا تاکنون ا
قدامی انجام نشده است و با علم به کم آبی در شهرستان، دستوری برای ترمیم یا تعویض لوله ها انجام نشده؟

آیا این که بگوییم بودجه ای به اداره آب اختصاص داده نشده است را میتوان توجیحی برای به هدر رفتن آب های شرب شهری دانست؟

در صورت ترمیم لوله های مورد اشاره، گزارش آن نیز از طریق همین رسانه منتشر خواهد شد.

1 (1) 1 (2) 1 (3)