شهردار رشت و رسانه هایی که گل به خودی می زنند!

این روزها حرف و حدیث هایی از استیضاح شهردار رشت به گوش می رسد و حتی نام هایی هم به عنوان گزینه های بعدی تصدی بر شهرداری رشت در فضای رسانه ای مطرح می شود، اما سوال اینجاست که چرا باید تنها ۳ ماه پس از تصدی ثابت قدم، حرف از استیضاح به میان آید؟

به گزارش لنگرنیوز ، همه چیز از قطع شبانه درختان شروع شد. آن جا که الوار ناشی از قطع درختان چند ده ساله همچون هیزمی آتش زیر خاکستر مخالفان عملکرد ثابت قدم را شعله ور کرد و کار را به جایی رساند که شهردار رشت برخلاف پیش بینی خوشبین ترین مخالفانش کارش خیلی زود به طرح سوال بیفتد و حرف و حدیث ها در خصوص استیضاح او شدت گیرد.

حالا ثابت قدم مانده است و رسانه های حامی عملکردش، همان رسانه هایی که می دانند هر اندازه هم جنجال به پا کنند و از معایب استیضاح شهردار سخن به میان آورند و شهر و شهروندان را متضرران اصلی این بازی قلمداد کنند، باز هم نمی توانند مانع از استیضاح ثابت قدم آن هم در صورتی که قصد شورا نشینان بر این باشد، بشوند. تجربه استیضاح خلیلی، به خوبی این موضوع را ثابت کرده است!

اما چاره کار چیست؟! بی تردید تزلزل در مدیریت شهری خواسته هیچ کسی نیست و چه بخواهیم و چه نخواهیم، تغییرات زودهنگام در راس شهرداری رشت به نفع شهر نخواهد بود. حالا این شهردار خلیلی باشد، ثابت قدم باشد یا هر فرد دیگری!

در مقابل اما شورانشینان دلایل خود را دارند، دلایلی که شاید ابتدای شکل گیری شان با هم متفاوت باشد اما انتهای همه به یک نقطه ختم می شود. استیضاح!

چاره کار چیست؟! پاسخ این سوال شاید در پاسخ به یک سوال دیگر نهفته باشد. چرا برخی مدافعان ثابت قدم در شورا این روزها به مخالفانش تبدیل شده اند؟! اگر محمود باقری را متهم به مخالفت های همیشگی کنیم، چرا نام هایی همچون محمدحسین واثق کارگرنیا، فرهاد شوقی، مظفر نیکومنش نودهی به جرگه امضاکنندگان در پای نامه طرح سوال پیوسته اند؟!

ثابت قدم باید بداند که اگر پا در جای پای خلیلی بگذارد، به سرنوشت او دچار خواهد شد حتی اگر شورانشینان مجبور به پرداخت هزینه گزاف برای این تغییر باشند. هزینه ای که بعد از قطع شبانه درختان به مانند گذشته پرداختنش برای شورا مشکل نیست! از سویی تجربه نشان داده است که استیضاح شهردار رشت حتی سه ماه پس از تصدی بر مجموعه شهرداری از سوی شورای چهارم دور از ذهن نیست.

به اعتقاد نگارنده ثابت قدم باید در فرصت باقیمانده برای اصلاح امور حول چند محور اصلی تمرکز کند و بداند به راحتی می تواند از افزایش تنش میان خود و مجموعه شورا پیشگیری کند.

۱٫ شهردار رشت باید بداند که اولی ترین گزینه برای طرفیت مشاوره در خصوص مسایل شهرداری، شورا است. شورا همان طور که از نامش پیداست، نهادی است که باید طرف مشاوره شهردار قرار گیرد نه در تقابل با او. ثابت قدم باید به شدت از تقابل با شورا آن هم از طریق مشورت گرفتن از افرادی خارج از شورا و چنگ انداختن به ریسمان آنان پرهیز کند. به خصوص برخی افراد که شورانشینان حساسیت خاصی بر روی آنان دارند!

۲٫ همان اندازه که رشته تحصیلی مرتبط و البته بومی بودن ثابت قدم سبب می شود تا شهروندان به او به عنوان فردی قابل اعتماد در راس شهرداری بنگرند، ارتکاب فعالیت های غیرمنتظره یا اصطلاحاً هیجانی از این اعتماد عمومی در نزد مردم می کاهد. آخرین نمونه آن قطع یکباره و شبانه درختان بود که حتی اگر بپذیریم در جهت توسعه شهر لازم اقدامی ضروری و اجتناب ناپذیر بود، اما شیوه این کار و قطع شبانه و به یکباره آن هم بدون اطلاع رسانی درست و قوی در خصوص آن، شهروندان رشتی را شوکه کرد و البته بدبینی و بی اعتمادی به شهردار رشت را به اوج رساند. هر چند ثابت قدم، در گفت و گوهای بعدی خود حق را به مردم داده و کاشته شدن چند برابری درختان را وعده کرد، اما حتی اگر این وعده هم عملی شود، نمی تواند ذهنیت دست زدن شهردار رشت به رفتارهای غیرمنتظره و یکباره را به راحتی از ذهن شهروندان رشتی بزداید. ثابت قدم باید ضمن مشاوره با مشاوران صادق و البته باتجربه، از بروز رفتارهای این چنینی پرهیز کند.

۳٫ هر مدیری در راستای افزایش بهره وری و راندمان کاری دستگاه تحت امر خود، حق جابه جایی نیروهای تحت تصدی خود را دارد و شهردار رشت نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما آن چه که مهم است شیوه این جابه جایی ها و انتصابات است. بی تردید تغییرات گسترده و یکباره حتی اگر تماماً درست بوده و افراد شایسته در بهترین پست های ممکن قرار گرفته و بر مبنای شایسته سالاری هم صورت گرفته باشد، باز هم به دلیل گستردگی و یکبارگی محکوم به شکست است و نمی تواند زمینه ساز افزایش بهره وری دستگاه اجرایی باشد. ضمن احترام به حق قانونی شهردار رشت مبنی بر تصمیم گیری مستقل در خصوص تغییر نیروهای شاغل در شهرداری، به اعتقاد نگارنده شهردار باید این کار را به مرور زمان و با سنجش مناسب شرایط نشان می داد. چرا که همانطور که سخن رفت، این عامل می تواند امنیت شغلی کارمندان را به خطر انداخته و تاثیر مستقیم در راندمان کاری آنان بگذارد.

۴٫ شهردار رشت باید بداند که دوستی برخی رسانه ها حتی هم اگر تنها در جهت حمایت صادقانه و بدون هیچگونه چشمداتی باشد، بیش از آن که به نفع او باشد به ضرر وی تمام خواهد شد. رسانه هایی که گویا تقابل شهردار با شورا در ذهن سردبیرشان نهادینه شده است و همواره سعی می کنند با زیرسوال بردن اعضای شورا، به خیال خود کمکی به شهردار کنند غافل از این که این کار بیشتر ثابت قدم را به مرز استیضاح نزدیک خواهد کرد. شاهد این ادعا دقیقا آن چه بود که در زمان تصدی خلیلی بر شهرداری رشت اتفاق افتاد. آن جا که برخی رسانه ها مستیما اعضای شورا را مورد هجمه قرار دادند. نکته مهم اما در توجه به اظهارات کارگرنیا نهفته بود. آن جا که این عضو شورا به صراحت گفت هر چه فشارها بیشتر می شد، همبستگی برای استیضاح هم شهردار قویتر می شد! ثابت قدم باید در ابتدا نشستی مشترک با رسانه های همسو با خود گذاشته و از آنان بخواهد از دامن زدن ناآگاهانه به اختلافات فی مابین شهردار و برخی اعضای شورا به خیال حمایت از شهردار پرهیز کنند. شهردار رشت باید به رسانه ها بقولاند که منفعت طلب خواندن اعضای شورا از سوی رسانه های حامی شهردار، حتی اگر با هماهنگی با او هم نباشد، از چشم اعضای شورا وی را مقصر جلوه می دهد. ثابت قدم باید به رسانه های حامی عملکرد خود این تذکر جدی را بدهد که پیش کشیدن بحث هایی همچون انحلال شورا به دلیل استیضاح وی، به هیچ عنوان نمی تواند کمکی به اصلاح وضعیت موجود کند.

۵٫ آخرین و مهمترین مورد هم به برخی خصوصیات و رفتارهای شخصی ثابت قدم بر می گردد. ضمن احترام به شخصیت و اخلاقیات شهردار رشت به عنوان یک شخصیت علمی و تحصیل کرده، نگارنده برخی عکس العمل های شهردار را در مواجه با منتقدین به هیچ عنوان نمی پذیرد. شاهد آن به “ابله” خواند منتقدان از سوی شهردار و یا خندیدن در صحن علنی شورا آن هم در زمان خروج اعضای شورا به نشانه اعتراض است! شهردار رشت به عنوان یک چهره مقبول و کسی که در حال حاضر بر راس بزرگترین نهاد خدماتی و اجرایی در شهر رشت قرار دارد، باید از برخوردهای این چنینی و عصبانیت های زودگذر در مواجه به منتقدان دوری کرده و بداند سخنی که با لحن بد بیان شود، حتی اگر درست هم باشد، مقبول نخواهد افتاد.