به گزارش لنگرنیوز، شامگاه چهارشنبه «بهداد سلیمی»، قهرمان المپیک و کورش باقری، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری به عنوان میهمان در برنامه «وقت اضافه» مقابل هم قرار گرفتند. پس از سپری شدن دقایق اولیه، آنها وارد مجادله لفظی شدند؛ به طوریکه مجادله لفظی این دو قهرمان وزنه‌برداری موجب شد که برنامه «وقت […]

 

 

 

 

به گزارش لنگرنیوز، شامگاه چهارشنبه «بهداد سلیمی»، قهرمان المپیک و کورش باقری، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری به عنوان میهمان در برنامه «وقت اضافه» مقابل هم قرار گرفتند.

پس از سپری شدن دقایق اولیه، آنها وارد مجادله لفظی شدند؛ به طوریکه مجادله لفظی این دو قهرمان وزنه‌برداری موجب شد که برنامه «وقت اضافه» دو بار با تنفس و قطع همراه شود.

این در حالی بود که پس از شروع مجدد برنامه، هربار که به روی آنتن بازمی‌گشتند همچنان درگیری لفظی میان سلیمی و باقری ادامه داشت. این مجادله لفظی میان قهرمان وزنه‌برداری و سرمربی در حالی ادامه داشت که هر دو طرف توجه چندانی به تذکرات مجری برنامه نشان نمی‌دادند و با وجود زنده بودن برنامه، همچنان به بحث خود ادامه می‌دادند.

مجری «وقت اضافه» در طول برنامه سعی داشت با حفظ احترام به هر دو طرف، فضا را به حالت عادی برگرداند و مانع از ادامه مشاجره لفظی میان سلیمی و باقری شود.

او حتی برای دقایقی با گذاشتن دست بر روی پای دو طرف آن‌ها را به آرامش دعوت کرد و در نهایت برنامه «وقت اضافه» در شرایطی که مجری نتوانسته بود جریان گفت‌وگو را آن‌طور که باید به دست بگیرد، به پایان رسید و مجری برنامه در شرایطی که انتظار داشت هر کدام از طرفین یک دقیقه وقت برای خداحافظی داشته باشند، از سوی اتاق فرمان با اعلام اینکه دیگر وقت تمام است مواجه شد.

این درحالی است که صحبت‌های دو میهان برنامه پس از قطع صدا همچنان ادامه داشت و بهنام سلیمی و کورش باقری فرصت خداحافظی از بینندگان را هم پیدا نکردند.

برنامه «وقت اضافه» در گروه تامین برنامه شبکه یک تهیه شده که به صورت زنده به روی آنتن می‌رود.

 
منبع: ایسنا