موضع‌ گیری‌های هاشمی نشان دهنده ورشکستگی اوست
موضع‌ گیری‌های هاشمی نشان دهنده ورشکستگی اوست

رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی در ادامه تصریح کرد: حرف‌های هاشمی، نه تنها موقعیت و جایگاه شورای نگهبان را کاهش نمی‌دهد، بلکه آن را مستحکم‌تر کرده؛ چرا که مردم در طول این سال ها که از انقلاب می گذرد دریافته اند که شورای نگهبان در مسیر آمران های ملت حرکت کرده و تاکنون امتحان خود را پس داده است.

به گزارش لنگرنیوز، سید حمید روحانی، رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی در گفت و گو با خبرنگار راه دانا، در خصوص صحبت های اخیر هاشمی رفسنجانی در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش مبنی بر اینکه شورای نگهبان و نیروهای امنیتی به دنبال جلوگیری از انتخابات درست بودند اظهار داشت: اصولا هاشمی و کسانی که مانند ایشون فکر می کنند چون راه خود را از راه مردم جدا کرده اند و به طور کلی از خط امام خمینی و انقلاب اسلامی خارج شده‌اند، سعی می‌کنند نهادهای مردمی و انقلابی را زیر سوال برده تا بتوانند برای آینده خود زمینه فراهم کنند.

وی با بیان اینکه این افراد احساس می کنند آینده مناسبی در پیش رو ندارند خاطرنشان کرد: چنین افرادی در میان مردم از آبرو و اعتباری برخوردار نبوده و دیگر موقعیت و جایگاهی ندارند تا به این جایگاه امید داشته باشند؛ این افراد در خط آمریکا حرکت کرده و می دانند این خطی که دنبال می‌کنند با خط امام، انقلاب و در یک کلام با خط ملت مغایرت دارد.

رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه آینده چنین افرادی تباه شده و این افراد به خوبی از این موضوع اطلاع دارند یادآور شد: این گونه موضع گیری ها نشان‌دهنده ورشکستگی و بیچارگی این افراد بوده که برای به دست آوردن یک موقعیت کوچک این گونه دست و پا زده و تقلا می کنند.

روحانی ضمن یادآوری این نکته که مسیری که افرادی مانند هاشمی در پیش گرفته‌اند مسیر درستی نیست گفت: امثال هاشمی رفسنجانی میان مردم اعتباری ندارند و از این رو این گونه صحبت‌های آنها تأثیری بر نظر مردم نسبت به شورای نگهبان و نیروهای امنیتی نخواهد گذاشت و قطعاً مردم به عملکرد شورای نگهبان اعتماد دارند.

وی با بیان اینکه هاشمی رفسنجانی میان مردم اعتبار و جایگاهی ندارد تصریح کرد: اگر هاشمی اعتبار یا جایگاهی در میان ملت داشت، برای اثبات خود متوسل به چنین تهمت ها و اظهار نظرهایی نمی‌شد.

رییس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی در ادامه تصریح کرد: حرف‌های هاشمی، نه تنها موقعیت و جایگاه شورای نگهبان را کاهش نمی‌دهد، بلکه آن را مستحکم‌تر کرده؛ چرا که مردم در طول این سال ها که از انقلاب می گذرد دریافته اند که شورای نگهبان در مسیر آمران های ملت حرکت کرده و تاکنون امتحان خود را پس داده است.

روحانی همچنین خاطرنشان کرد: انتظار مردم از دستگاه قضایی این است که نگذارند از موقعیت ها سوء استفاده شود، به طوری که هرکس دستش به تریبون و منبر می رسد به خود اجازه دهد به دستگاه‌های کشور مانند شورای نگهبان تهمت بزند و هیچ کس آنها را مؤاخذه نکند.

وی در پایان تأکید کرد: اگر جلو چنین افرادی گرفته نشود، بسیاری دیگر از افراد هم گستاخ و جری شده و خواه ناخواه در هر مقطعی که احساس ضعف و شکست کنند، به نهادهای انقلابی و شخصیت های مردمی تهمت می زنند؛ این همان کاری بود که باند هاشمی در فتنه ۸۸ انجام داد و حرکت مردم و رأی آنها را زیر سوال برده و ادعای تقلب کردند که اگر همان زمان با این افراد برخورد جدی می شد دیگر امروز شاهد ادامه روند توهین‌ها، دروغ پردازی ها و جوسازی های این افراد نبودیم.