همایش ۴۳۰ شهید گیلانی در کرستان – مریوان در اردوگاه ساحلی چمخاله به روایت تصویر

صبح دیروز(جمعه) یازدهمین همایش رهروان ۴۳۰ شهید گیلانی در کردستان-مریوان در اردوگاه تفریحی میرزاکوچک خان چمخاله با حضور رزمندگان شمال کشور برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوز ، صبح دیروز(جمعه) یازدهمین همایش رهروان ۴۳۰ شهید گیلانی در کردستان-مریوان در اردوگاه تفریحی میرزاکوچک خان چمخاله با حضور رزمندگان شمال کشور برگزار شد.

سخنرانی سردار عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان و خاطره گویی توسط برخی از رزمندگان از جمله برنامه های این همایش بود.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28) 1 (29) 1 (30) 1 (31) 1 (32) 1 (33) 1 (34)