نمایشگاه عکس نگاره طبیعت در لنگرود به روایت تصویر

۳۸ تابلو از آثار مصطفی فرج اللهی عکاس و هنرمند جوان لنگرودی با عنوان نمایشگاه عکس نگاره طبیعت در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود برپا است.

به گزارش لنگرنیوز، ۳۸ تابلو از آثار مصطفی فرج اللهی عکاس و هنرمند جوان لنگرودی با عنوان نمایشگاه عکس نگاره طبیعت در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود برپا است.

این نمایشگاه تا ۱۹ مردادماه جاری برپا است که علاقه مندان میتوانند از ساعت  ۸ الی ۱۸ از انی نمایشگاه بازدید کنند.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18)