زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی در گسترش طرح دریا افزایش یابد

جواد پور با تاکید بر حفظ محیط زیست،‌ اضافه کرد : باید کمک شود تا طرح دریا گسترش دارده شود و زمینه های فعالیت بخش خصوصی در گسترش طرح دریا افزایش یاید و در این زمینه نگاه حاکمیت کمک به شهرداری ها از طریق تسهیلات است.

به گزارش لنگرنیوز،‌ سید رضا جوادپور پیش از ظهر امروز در مراسم معارفه شهردار چاف و چمخاله که در هتل شالیزار برگزار شد با انتقاد از ساخت و سازهای غیر مجاز در چاف و چمخاله،‌ گفت : شهردار چاف و چمخاله در برابر ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد و با افراد متخلف طبق قانون برخورد کند.

فرماندار شهرستان لنگرود اضافه کرد : مدیران شهری و شورای شهر در صدور مجوز ها بیشتر دقت کنند چرا که چشم های زیادی در منطقه متوجه اعمال و رفتار آنان است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون برای افراد با کمال احترام و تواضع انجام شود،‌ افزود: هیچ کسی بالاتر از قانون نیست و شهر وقتی زیبا می شود که حقوق مردم،‌حقوق شهردار و حاکمیت در کنار همدلی و همزمابی رعایت و اجرا شود.

جوادپور با تاکید بر حفظ محیط زیست،‌ اضافه کرد : باید کمک شود تا طرح دریا گسترش دارده شود و زمینه های فعالیت بخش خصوصی در گسترش طرح دریا افزایش یاید و در این زمینه نگاه حاکمیت کمک به شهرداری ها از طریق تسهیلات است.