نباید اجازه داد سابقه‌داران خدمت از قطار انقلاب پیاده شوند
نباید اجازه داد سابقه‌داران خدمت از قطار انقلاب پیاده شوند

نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: در شرایطی که ما هنوز ساختار حزبی مناسب و درستی نداریم حضور همه جریان‌های سیاسی در عرصه انتخابات لازم و ضروری است.

به گزارش لنگرنیوز، مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: اگر یک جریان خاصی به دنبال به دست آوردن اکثریت فضای پارلمان باشد نباید تفسیر نادرستی از آن صورت گیرد و این به آن معنا نیست که اجازه ندهیم سایر جریان‌ها در عرصه انتخابات حضور داشته باشند.

وی افزود: برخی جریان‌ها در فضای سیاسی کشور به دنبال منافع سیاسی خود هستند و حاضرند حتی کلیت نظام را نیز زیر سوال ببرند اما حضور دلسوزان جریان‌های مختلف در عرصه‌های سیاسی مختلف برای یک هدف است و آن هم پیشرفت و تعالی کشور است که این فرصت را برای جریان‌های تندرو از بین خواهد برد لذا نباید اجازه دهیم در عرصه سیاسی دلسوزان انقلاب و سابقه‌داران خدمت و سیاست از قطار انقلاب پیاده شوند و با نسبت‌هایی ناروا آنها را برنجانیم.

نماینده لنگرود تأکید کرد: معیار سنجش تندروی و کندروی رهبری است و نباید از رهبر جلوتر و یا عقب‌تر حرکت کنیم و در مسأله هسته‌ای ما شاهد نمونه‌هایی از لغرش‌ها از این جنس بودیم. در حالی که اراده نظام و رهبری پیشبرد مذاکرات هسته‌ای برای نیل به اهداف بلند نظام بوده و حمایت‌های رهبری از تیم مذاکره کننده تأکیدی بر این نکته است متأسفانه شاهد برخی رفتارها در مورد مسأله هسته‌ای بوده‌ایم که مناقشاتی را درکشور ایجاد کرد.

وی افزود: در برخی مقاطع عده‌ای دوست دارند که خود را دلسوزتر از رهبری نشان دهند و به حاشیه‌ها بپردازند. اما باید توجه کرد که این حاشیه‌ها به نفع کشور نخواهد بود و افراط و تفریط همیشه در فضای کشور باعث اختلاف و مسأله شده و اعتدال نقطه مقابل این افراط و تفریط‌ها است که با حضور جریان‌های اصیل در عرصه‌هایی مثل انتخابات رخ می‌دهد.