اقدام فوری ۷ روزه شهرداری ها برای جمع آوری سگ های ولگرد + فیلم

محمدی افزود : با توجه به اعتراضات مردمی در خصوص جمع آوری سگ های ولگرد، حداکثر یک هفته نسبت به جمع آوری سگ های ولگرد توسط شهرداری ها اقدام می شود و نتیجه کار نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

محمدرضا محمدی در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز با بیان اینکه کمیته ای به نام کمیته ائتلاف سگ های ولگرد ایجاد شده که در هر فصل جلساتی را در فرمانداری برگزار می کنند، گفت : ممکن است با توجه به شرایط شهری تعداد جلسات در هر فصل افزایش یابد.

معاون سیاسی فرماندار لنگرود اظهار کرد : در آخرین جلسه بهداشت، مبحث سگ های ولگرد مطرح که ظهر امروز جلسه ای با حضور بخشداران، شهرداران، محیط زیست، دامپزشکی و نیروی انتظامی برگزار شد.

وی افزود : با توجه به اعتراضات مردمی در خصوص جمع آوری سگ های ولگرد، حداکثر یک هفته نسبت به جمع آوری سگ های ولگرد توسط شهرداری ها اقدام می شود و نتیجه کار نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه برخی از سگ ها از شهرهای مجاور وارد لنگرود می شوند، گفت : شهرداری ها در صورت مشاهده چنین اقدامی، برخورد جدی داشته باشند.

معاون سیاسی فرماندار لنگرود با اشاره به ساخت جایگاهی نگه داری سگ های ولگرد، تصریح کرد : بعد از جمع آوری، سگ های در جایگاه مربوطه درمان و نگه داری می شوند و در صورت عدم وجود امکان برای نگه داری سگ ها(سگ هایی که قابل درمان یا نگه داری نیستند)، نسبت به اتلاف آن ها اقدام می شود.