ابطحی: خرازی بگوید لیست اصلاح‌طلبان قاتل را هم دارد کار گیرش نمی‌آید!
ابطحی: خرازی بگوید لیست اصلاح‌طلبان قاتل را هم دارد کار گیرش نمی‌آید!

ابطحی در فیس‌بوکش نوشت: اگر کسی بگوید لیست اصلاح‌طلبان قاتل مظلومان بوسنی و فلسطین و افغان را هم در جیب دارد، باز هم در دادن پست افاقه نمی‌کند.

به گزارش لنگرنیوز ، محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور دولت اصلاحات در صفحه شخصی فیس‌بوکش نوشت:

صادق خرازی در ادامه حرف های شیرین و متناقضش گفته که لیست اصلاح طلبانی که به دشمن گرا می داداند را در جیبش دارد.

از این شیرین زدن ها قبلا هم در گفته هایشان بود. عبدالله رمضان زاده در این رابطه نوشته لیست دیپلمات های قاچاقچی نسخ خطی کتاب های قدیمی در جیب کیست.

البته قاچاق زیر خاکی هم اضافه کنید راه دوری نمی رود. بهترین تلنگر را رمضانزاده برای اصلاح طلبی بدلی ندا داده است.
واقعیت دیگر هم این است که تقسیم کنندگان شغل در کشور نه تنها با این تعابیر، که اگر کسی بگوید لیست اصلاح طلبان قاتل مظلومان بوسنی و فلسطین و افغان راهم در جیب دارد، باز هم در دادن پست افاقه نمی کند.

حزب ندایی های خوبی که واقعا اصلاح طلب بودند و فقط امکانات نداشتند، در این موارد نمیخواهند موضع بگیرند؟