اعترافات «مایکل لدین» مرعوب بودن اصلاح‌طلبان را اثبات کرد/ طلبکاران فتنه پاسخ خود را گرفتند

نایب‌رئیس جبهه پیروان با بیان اینکه اعترافات مایکل لدین بیش از پیش مرعوب بودن و عامل عوامل خارجی بودنِ لایه‌های اصلاحات در قضیه فتنه را به اثبات می‌رساند، گفت: این مسئله ادعای کسانی که می‌‌گویند فتنه صرفا یک اعتراض داخلی بوده را زیر سوال می‌برد.

به گزارش لنگرنیوز ، با اشاره به افشاگری مایکل لدین مشاور سابق شورای امنیت ملی آمریکا و درخواست سران فتنه از دولت اوباما اظهار داشت: انتشار این نامه بیانگر این است که  جریان فتنه ۸۸ یک اعتراض داخلی و خودجوش به انتخابات از سوی موسوی نبوده است.

کوهکن با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها عمق فتنه را تبیین کرده و شکافته‌اند، گفت: با گذشت سال‌ها از فتنه ۸۸ معظم‌له هنوز این مسئله را یادآوری کرده و ابعاد آن را بیان می‌کنند، لذا این مسئله نشان می‌دهد که افراد داخلی مرعوب با رابطین در خارج ارتباط نزدیک داشته و برای انجام کودتای آرام و مخملی زمینه‌سازی کرده‌اند.

*سران فتنه عالماً و عامداً در زمین دشمن بازی کرده‌اند

نایب‌رئیس جبهه پیروان تأکید کرد: هر چه این مدارک و شواهد بیشتر منتشر شود به کسانی که به دنبال حقایق هستند کمک می‌کند که بدانند واقعیت فتنه ۸۸ چه بوده است و متوجه شوند که چقدر این دو (موسوی و کروبی) عالماً و عامداً در زمین دشمن بازی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این نامه واسط داشته و از طریق واسط به آمریکا رسیده است، گفت: این مسئله ادعای کسانی که می‌‌گویند فتنه صرفا یک اعتراض داخلی بوده و هنوز طلبکار نظام هستند و فتنه ۸۸ را محکوم نمی‌کنند زیر سوال می‌برد.

کوهکن تأکید کرد: افشاگری مایکل لدین بیش از پیش مرعوب بودن و عامل عوامل خارجی بودنِ لایه‌های اصلاحات در قضیه فتنه را به اثبات می‌رساند.

نماینده سابق مجلس ابراز امیدواری کرد با انتشار این نامه کسانی که باور نداشتند چه اتفاقاتی در سال ۸۸ افتاده مواضع خود را روشن کنند و از فتنه تبری جویند.

وی افزود: نباید شک کرد اگر جریان فتنه سر در خارج نداشت و صرفاً به تصمیمات غلط این دونفر بازمی‌گشت هیچگاه این اتفاقات نمی‌افتاد.