عیادت سفیران حضرت معصومه(س) از بیماران بیمارستان امینی + تصاویر
عیادت سفیران حضرت معصومه(س) از بیماران بیمارستان امینی + تصاویر

با حضور برخی از مسئولین شهرستان، سفیران حضرت معصومه(س) از بیماران بیمارستان امینی عیادت کردند.

به گزارش لنگرنیوز، با حضور برخی از مسئولین شهرستان، سفیران حضرت معصومه(س) از بیماران بیمارستان امینی عیادت کردند.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23)