تابناک گیلان در گزارش‌ها ؛ توهین به همین سادگی!

تابناک گیلان در گزارش به تاریخ نوزدهم مرداد ماه ۱۳۹۴ با تیتر :« دادستان لنگرود چه برنامه‌ای برای مهار بی‌بندباری‌ها در این شهر را دارد؟» به همین سادگی دو واژه‌ی «بی‌عفتی» و «بی اخلاقی» را با فرآیند مزاحمت به نوامیس، ترویج و فحشا بنام لنگرود بر پیشانی گزارش مهر می‌کند که جای تامل ، پیگیری قانونی و اخلاق رسانه‌ای را پیش رو می‌گذارد

توهین به شهر من ممنوع

تابناک گیلان در گزارش به تاریخ نوزدهم مرداد ماه ۱۳۹۴ با تیتر :« دادستان لنگرود چه برنامه‌ای برای مهار بی‌بندباری‌ها در این شهر را دارد؟» به همین سادگی دو واژه‌ی «بی‌عفتی» و «بی اخلاقی» را با فرآیند مزاحمت به نوامیس، ترویج و فحشا بنام لنگرود بر پیشانی گزارش مهر می‌کند که جای تامل ، پیگیری قانونی و اخلاق رسانه‌ای را پیش رو می‌گذارد و اما:

۱-هر کسی استاد حوزه و دانشگاه باشد که فعال فرهنگی محسوب نمی‌شود جناب حجت الاسلام عاشوری براساس تحقیقات شفاهی که لنگرودی نیستند براساس کدام معیار فوراً حکم صادر کردند که در منطقه‌ی لیلاکوه و پارک فجر این شهر فساد و بی بندباری اینقدر آشکار است که وی را آزرده خاطر و طالب مبارزه با این گونه آسیب اجتماعی هستند؟

۲-مردم گیلان در شهری روزگار می‌گذارنند که از لحاظ موقعیت فرهنگی و هنری در سطح ملی زبانزد می‌باشند و خوب می‌دانند، آگاه هستند که قران کریم چه فرموده است و چه باید کرد و پرسش اینجاست که چرا خیلی اسان واژه افترا و تهمت را پیش رو می‌گذاریم . شهری که به آیت الله شیخ شعبان دیوشلی ، حجت الاسلام شمس لنگرودی ، شهید حسین املاکی ، دکتر محمد جعفری(حقوقدان جهانی) ، دکتر ابراهیم زاده معبود (چهره‌ی ماندگار) ، مهدی هاشمی (هنرمند معاصر) و …افتخار می‌کند و مشاهیرانی از این دست را در کارنامه‌ی ماندگار خود دارد آیا سزاوار است که تابناک کشیدن بدون امعان نظر و دقت دست به تیتری بزند که در شان و شوکت مردم شریف و فرهیخته‌ی لنگرود نباشد؟

۳-حجت الاسلام عاشوری که مروج اشاعه و فرهنگ غنی اسلامی هستند آیا می‌دانند همین تهمت و افترا باید وجه قانونی داشته باشد؟ و آیا می‌دانند همین افترا ؛ صفا و صمیمیت را در مومنین دیگر خدشه دار می‌کند تا جایی کینه را رونق می‌دهد؟ آیا می‌دانند همین تهمت خود زمینه سازی بی‌اخلاقی و بداخلاقی است آن هم از زبان فردی که الگوی تبیین دینی مقدس اسلام هستند؟

۴-در همین راستا از دادستان لنگرود انتظار می‌رود از لحاظ قانونی و حقوقی به هر صورتی که موازین اجازه می‌دهد در توجیه، پیگیری هم برای سایت تابناک، خبرنگاری که مصاحبه را گرفته است و حجت الاسلام عاشوری قویاً اقدام عاجل و موثر را عملی نمایند.

کامبیز اخوان – فعال سیاسی و فرهنگی