آیین غبارروبی و عطرافشانی آستان مقدس ۸ امام زاده لنگرود توسط دوچرخه سواران برگزار شد + تصویر

در این آیین که توسط اداره اوقاف شهرستان لنگرود برگزار شد دوچرخه سواران در قالب ویژه برنامه «هشت قدم تا بهشت» این شهرستان ۸ امامزاده لنگرود را غبارروبی و عطرافشانی کردند.

به گزارش لنگرنیوز، ظهر روز گذشته و در سومین روز از هفته کرامتآیین غبارروبی و عطرافشانی آستان مقدس ۸ امام زاده لنگرود توسط دوچرخه سواران با حضور مسئولین شهرستانی برگزار شد.

در این آیین که توسط اداره اوقاف شهرستان لنگرود برگزار شد دوچرخه سواران در قالب ویژه برنامه «هشت قدم تا بهشت» این شهرستان ۸ امامزاده لنگرود را غبارروبی و عطرافشانی کردند.

آستان مقدس امام زادگان سیدعلی کیا آنسرمحله ، سید خلیل راه پشته، سید حسین، بانو بی بی زینب، سیدمحمد سبزه میدان، سید محمد کلیدبر و آستان مقدس امام زاده محمد کیاکلایه از جمله امامزادگان این ویژه برنامه بودند.

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28)