عدم وجود مدیریت واحد شهری و هماهنگی بین ادارات موجب موازی کاری با اقدامات شهرداری می شود
عدم وجود مدیریت واحد شهری و هماهنگی بین ادارات موجب موازی کاری با اقدامات شهرداری می شود

احمدی شاد با انتقاد از کنده کاری های سطح شهر توسط ادارات حفار نظیر اداره آب، مخابرات و اداره برق، گفت : نبود مدیریت واحد شهری و عدم هماهنگی بین ادارات با شهرداری و عدم تخصیص بودجه به ادارات مربوطه موجب موازی کاری با اقدامات شهرداری می شود.

ناصر احمدی شاد در گفت و گو با خبرنگار لنگرخبر با بیان اینکه بودجه سال جاری برای شهرداری لنگرود ۲۴۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است، گفت : تا پایان تیرماه جاری ۱۸ درصد بودجه محقق شد که انتظار میرفت ۲۵ درصد بودجه پیش بینی شده محقق شود و در صدور پروانه ها، نسبت به همین مدت از سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشتیم.

سخنگوی شورای شهر لنگرود با بیان اینکه وعده قبلی برای آسفالت جاده ها و خیابان های شهر و محلات ۲۰۰ هزار مترمربع بود، اضافه کرد : تا کنون ۸۰ هزار مترمربع از خیابان های اصلی و کوچه های پرتردد آسفالت شد که در ادامه آسفالت محلات در دستور کار قرار دارد که تا پایان تابستان نیز انجام می شود.

وی با اشاره به لوله گذاری فاضلاب به متراژ ۲۵۰۰ متر در لنگرود، افزود : برای دفع آب های سطحی مقرر شده بود که یک میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز شود که تاکنون انجام نشده است و ستاد بحران نیز می بایست ۱/۵ کیلومتر لوله برای دفع آب های سطحی برای استفاده در خیابان آزموده تحویل شهرداری می داد که هم اکنون کارهای اداری در حال انجام است.

شاد با بیان اینکه جایگاه موقت زباله شهرداری در تالاب کیاکلایه، به صورت روزانه جمع آوری و به آلمانلنگه منتقل می شود، تصریح کرد : شهرداری با همکاری محیط زیست در حال ارزیابی برای انتخاب محل مناسبی برای جایگاه موقت زباله و خارج از شهر است که تا قبل از احداث کارخانه کمپوست مورد استفاده قرار گیرد و محیط زیست نیز انتظار می رود تا در خصوص جایگاه موقت و جدید زباله هماهنگی بیشتری با شهرداری داشته باشد.

سخنگوی شورای شهر لنگرود با اشاره به بازگشایی مسیر حریم پل خشتی، اظهار کرد : رایزنی هایی برای پرداخت تسهیلات به مغازه داران حریم پل خشتی انجام شده است و تا پایان تیر ماه نیز ۲۰ بنا که در حریم جاده ها در سطح شهر قرار داشتند عقب نشینی و بازگشایی شد که هزینه ای بالغ بر ۱۰میلیارد ریال برای ۱۰ مورد از عقب نشینی ها را برای شهرداری در پی داشت.

وی با انتقاد از کنده کاری های سطح شهر توسط ادارات حفار نظیر اداره آب، مخابرات و اداره برق، گفت : عدم وجود مدیریت واحد شهری و عدم هماهنگی بین ادارات با شهرداری و عدم تخصیص بودجه به ادارات مربوطه موجب موازی کاری با اقدامات شهرداری می شود.

ناصر احمدی شاد با اشاره به عملیات به سازی خیابان نظام پزشکی و مسکن مهر، نصب تیرهای چراغ برق، احداث سالن چند منظوره ورزشی بر روی زمین کشتارگاه سابق، احداث ورزش پینت بال در مجموعه ورزشی پارک فجر که در پارک فجر انجام می شود، گفت : عدم وجود منابع مالی کافی موجب کندی در روند کارهای عمرانی، فرهنگی و … توسط شهرداری و شورای شهر لنگرود شده است.