عملیات اجرایی بیمارستان تامین اجتماعی لنگرود آغاز شد

وزیر تعاون گفت : دولت درد و رنج مردم را درک می کند و دولت نیز به دنبال حل مسائل است و با پیروزی اول ما در عرصه بین الملل، مساول داخل را نیز مداوم دنبال خواهیم کرد و این فهم را داریم که تاکنون مثل لودر آوار برداری کردیم بعدش ان شاالله کار توسعه و اشتغال کشور را شروع خواهیم کرد.

به گزارش لنگرخبر، وزیر تعاون-کار و رفاه اجتماعی عصر امروز در مراسم عملیات اجرایی بیمارستان تامین اجتماعی بخش کومله با اشاره سیاست های رفاهی دولت برای مردم، گفت : دولت توانست به طور هدفمند و برنامه ریزی شده و روشی که در زندگی مردم تاثیر گذار باشد ولی مثل یارانه ها موجب تنبلی جامعه نشود طرح تحول سلامت را اجرایی کند.

دکتر علی ربیعی با بیان اینکه نقش پزشکان خَیِر در خِیر جمعی جامعه ایران تاثیر گذار است، افزود : همه ما از کودکی خاطرات خوبی از پزشکان خَیِر در ذهن خود داریم و پزشکانی بودند که از بی سرپرستان و فقرا هزینه ای دریافت نمی کردند و امیدوارم که ساخت این بنا باعث خَیِر در این شهرستان شود.

وزیر تعاون گفت : دولت درد و رنج مردم را درک می کند و دولت نیز به دنبال حل مسائل است و با پیروزی اول ما در عرصه بین الملل، مساول داخل را نیز مداوم دنبال خواهیم کرد و این فهم را داریم که تاکنون مثل لودر آوار برداری کردیم بعدش ان شاالله کار توسعه و اشتغال کشور را شروع خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه بیمارستان ۳۲ تخت خوابی جنرال(عمومی) در زمینی به مساحت ۲ هکتار و با زیر بنای ۶ هزار مترمربع ساخته خواهد شد، افزود : مدت زمان بهره برداری از بیمارستان ۲۴ ماه است که برای اجرای این طرح ۳۵۰ میلیارد ریال اختصاص داده شده است.

11