گزارش تصویری از جشنواره بادبادک ها در ساحل چمخاله

عصر امروز جشنواره بادبادک ها در طرح سالمسازی دریای چمخاله برگزار شد.

به گزارش لنگرخبر، عصر امروز جشنواره بادبادک ها در طرح سالمسازی دریای چمخاله برگزار شد.

این جشنواره توسط شهرداری چاف و چمخاله برگزار شد که از مجموع ۷۰ شرکت کننده به ۲۰ نفر برتر این جشنواره هدایایی اهدا شد.

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23)