تعاریف وصف نشدنی وزیر کار از نماینده لنگرود + فیلم

در سخنرانی کوتاهی که دکتر علی ربیعی انجام داد در وصف مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز نکاتی را اعلام کردند که میتوانید در زیر مشاهده کنید.

به گزارش لنگرخبر، پنج شنبه ۲۹ مرداد جاری وزیر تعاون-راه و رفاه اجتماعی به همراه مسئولین شهرستان لنگرود جهت بهره برداری از بیمارستان تامین اجتماعی کومله در زمین جدید این بیمارستان حاضر شدند.

در سخنرانی کوتاهی که دکتر علی ربیعی انجام داد در وصف مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز نکاتی را اعلام کردند که میتوانید در زیر مشاهده کنید.