به گزارش لنگر نیوز، محسن اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود را اصحاب رسانه دیه تمام سال ۱۳۹۲ را ۱۱۴ میلیون تومان اعلام کرد.   وی در ادامه مبلغ دیه را در ماه های حرام را ۱۵۲ میلیون تومان اعلام کرد.   وی در ادامه مبلغ ذکر شده را به […]

 

به گزارش لنگر نیوز، محسن اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود را اصحاب رسانه دیه تمام سال ۱۳۹۲ را ۱۱۴ میلیون تومان اعلام کرد.

 

وی در ادامه مبلغ دیه را در ماه های حرام را ۱۵۲ میلیون تومان اعلام کرد.

 

وی در ادامه مبلغ ذکر شده را به صورت تعیین شده و قطعی اعلام نمود.