آیت الله خوشوقت به ملکوت اعلی پیوست

به گزارش لنگر نیوز ، آیت الله خوشوقت ساعت  ۷ امروز در بیمارستان ملک فیصل مکه مکرمه وبه علت عفونت حاد ریوی و نارسایی کلیوی و قلبی درگذشت. پیش از این قرار بود آیت الله خوشوقت برای ادامه درمان و معالجات به تهران منتقل شوند که به دلیل ناپایداری وضعیت ایشان و با نظر پزشکان معالج […]

به گزارش لنگر نیوز ، آیت الله خوشوقت ساعت  ۷ امروز در بیمارستان ملک فیصل مکه مکرمه وبه علت عفونت حاد ریوی و نارسایی کلیوی و قلبی درگذشت.

پیش از این قرار بود آیت الله خوشوقت برای ادامه درمان و معالجات به تهران منتقل شوند که به دلیل ناپایداری وضعیت ایشان و با نظر پزشکان معالج سعودی و هیئت پزشکی ایرانی این سفر لغو شد.