سد بتنی بازارده به بهره برداری رسید + تصویر
سد بتنی بازارده به بهره برداری رسید + تصویر

در سومین روز از هفته دولت، سد بتنی بازارده و ایستگاه پمپاژ پاپکیاده با حضور مسئولین شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش لنگرنیوز، در سومین روز از هفته دولت، سد بتنی بازارده و ایستگاه پمپاژ پاپکیاده با حضور مسئولین شهرستان به بهره برداری رسید.

سد بتنی بازارده قابلیت تحت پوشش داشتن ۴۰۰ هکتار زمین کشاورزی را دارا می باشد که ۱۰۰ عدد ایستگاه پمپاژ ۱ الی ۸ را پوشش می دهد.

این سد در طی مدت ۳ ماه و با مبلغ ۲۰۸ میلیون تومان، ساخته شد.

DSC01030 DSC01034 DSC01038 DSC01041