شوخی های عجیب ندیمی در مجلس ادامه دارد + تصاویر

شوخی های عجیب ایرج ندیمی نماینده سیاهکل و لاهیجان در مجلس ادامه دارد.

به گزارش لنگرخبر، شوخی ها و رفتارهای نمایندگان مردم همیشه زیر ذره بین خبرنگاران است که در این میان شوخی های عجیب ایرج ندیمی نماینده سیاهکل و لاهیجان در مجلس نیز از لنز دوربین خبرنگاران جا نماند.
 1808465-500x334 1808466-500x334 1808463-500x334 1808464-500x334