کسب دو مقام سومی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد لنگرود در مسابقات آسیایی سبک ISKF

مسابقات آسیایی سبک ISKF به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد استان اصفهان، با حضور کشورهای بحرین، فیلیپین، کویت، افغانستان، عراق، و کردستان عراق برگزار شد.

به گزارش لنگرخبر، مسابقات آسیایی سبک ISKF به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد استان اصفهان، با حضور کشورهای بحرین، فیلیپین، کویت، افغانستان، عراق، و کردستان عراق برگزار شد.

در این مسابقات محمد جواد نویدی نماینده دانشگاه آزاد لنگرود با شکست نماینده های فیلیپین، عراق و ۲ نماینده از ایران توانست به مقام سوم آسیایی (برنز) دست پیدا کند.

علیرضا نویدی دیگر نماینده دانشگاه آزاد لنگرود با عبور از نماینده های افغانستان، بحرین و یک نماینده از ایران توانست به مقام سوم آسیایی (برنز) دست پیدا کند.

این مسابقات ۳ روز به طول انجامید که از سطح بسیار بالایی برخوردار بود که در آخر ایران توانست به سکوی قهرمانی در فراز آسیایی بایستد و افتخار دیگری را برای جمهوری اسلامی ایران رقم بزند.

ISKF2