شهردار لنگرودی آستانه، بعنوان مدیر نمونه شهرستان انتخاب شد

مهندس علی شفیعی شهردار آستانه اشرفیه برای دومین سال متوالی بعنوان مدیر نمونه شهر ستان انتخاب شد.

به گزارش لنگرخبر، در سومین روز از هفته دولت، در مراسمی که با حضور فرماندار و مسئولین ادارات شهرستان آستانه اشرفیه در سالن ارشاد اسلامی برگزار شد مهندس علی شفیعی شهردار آستانه اشرفیه برای دومین سال متوالی بعنوان مدیر نمونه شهر ستان انتخاب و از ایشان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

107

099

195

206

203

213

219